Đăng ký
DAMBAO.NET - Quảng cáo, giới thiệu, mua bán sản phẩm
Hang_le
.
Hang_le, .
Hang_le
Captcha Challenge

Link: #422

6030
tháng 9 25, 2017
Hang_le
tháng 9 25, 2017 5:01 pm
Điều mình thích nhất ở trang này là sau khi bạn làm bài tập thì sẽ biết được đáp án chính xác luôn (giống như trên), chưa kể là có phần dịch nghĩa và giải thích rất là rõ ràng, giúp bạn tiết kiệm được...