Đăng ký
DAMBAO.NET - Quảng cáo, giới thiệu, mua bán sản phẩm
Hang_le
.
Hang_le, .
Hang_le
Captcha Challenge
6030
tháng 9 25, 2017
Hang_le
tháng 9 25, 2017 5:01 pm
Điều mình thích nhất ở trang này là sau khi bạn làm bài tập thì sẽ biết được đáp án chính xác luôn (giống như trên), chưa kể là có phần dịch nghĩa và giải thích rất là rõ ràng, giúp bạn tiết kiệm được...
5949
tháng 4 17, 2017
Hang_le
tháng 4 17, 2017 5:40 pm
Chắc không ít lần các bạn học tiếng Anh cảm thấy khó khăn khi làm bài tập vì vốn từ ít, các bạn không thể hiểu nghĩa của câu hỏi bài tập nhưng không biết phải làm thế nào để tăng vốn từ vựng.
Tuy nhiên...
  ,  thích điều này.
5952
tháng 4 27, 2017
Hang_le
kết bạn với
tháng 4 27, 2017 4:20 pm
Xem thêm...