Đăng ký
DAMBAO.NET - Quảng cáo, giới thiệu, mua bán sản phẩm
Danh mục

Số hóa

Posted 2017-07-11 10:15:00 - by Hà Trung Thành

Thứ ba, 11/7/2017 | 17:15 GMT+7

Thứ ba, 11/7/2017 | 17:15 GMT+7

Ngân sách của tôi là 50 triệu đồng.

Anh chị nào đã sử dụng qua sản phẩm này xin cho tôi chút ý kiến về ưu, nhược điểm để đánh giá. Xin cảm ơn.

CLARIN HUY
aminkurea@gmail.com