Đăng ký
DAMBAO.NET - Quảng cáo, giới thiệu, mua bán sản phẩm
Danh mục

Trang chủ

Posted 2017-07-12 10:23:58 - by Hà Trung Thành
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra với sự có mặt của đại diện các bộ ngành, địa phương liên quan (Ảnh: TTCP).

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra với sự có mặt của đại diện các bộ ngành, địa phương liên quan (Ảnh: TTCP).

Quyết định của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, đây là cuộc thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

Trong đó có 4 bộ, cơ quan ngang bộ và 6 địa phương đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp; 8 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 12 địa phương yêu cầu gửi bảo cáo phục vụ công tác thanh tra chuyên đề.

Đoàn thanh tra có 14 thành viên do ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn. Thời hạn tiến hành thanh tra là 90 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2012 đến 31/12/2016.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng ban hành quyết định thành lập tổ giám sát hoạt động đoàn thanh tra với 3 thành viên do ông Dương Văn Phấn - Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Thanh tra Chính phủ) làm tổ trưởng.

Ông Đặng Công Huẩn yêu cầu các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với đoàn trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra; cử cán bộ đầu mối làm việc với đoàn.

Đoàn thanh tra cũng như đơn vị được thanh tra cần bảo mật tài liệu theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế phát ngôn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị, đoàn thanh tra cần xây dựng chi tiết kế hoạch gửi tới các đơn vị để bố trí lịch làm việc hợp lý.

Thế Kha